ROYAL CANIN - sponzor MR obranářů SKS TART

NovinkyUpozornění: PETICE za uznání TARTu
Podpořte snahu o začlenění TARTu pod ČKS i svým podpisem. Sdílejte a rozšířte petici mezi své přátele a příznivce TARTu.

Informace pro členy SKS TART týkající se příspěvků na rok 2019

Příspěvky je třeba uhradit do 31. 1. 2019.
Výše členských příspěvků je 300,- Kč.
Pro důchodce a mládež do 18-ti let je 100,- Kč.

Příspěvky lze zaplatit jednou z následujících variant:

1. bezhotovostně:
    - číslo účtu: 133956399 / 0800
    - variabilní symbol = číslo průkazu SKS TART nebo datum narození ve formátu RRRRMMDD tj. například 19800101 (datum narození 1.1.1980)

2. složenkou typu A:
    - číslo účtu: 133956399 / 0800
    - variabilní symbol = číslo průkazu SKS TART nebo nebo datum narození ve formátu RRRRMMDD tj. například 19800101 (datum narození 1.1.1980)
    - adresa majitele účtu:
     Speciální kynologický svaz "TART", z.s.
     U Zámeckého parku 2008, Horní Litvínov
     436 01 Litvínov

Oznámení:
S platností od 1.1.2019 již nebudou zasílány členské známky SKS TART ani nebudou vystavovány nové členské průkazy. Důvodem je zejména nespolehlivost České pošty při doručování těchto zásilek a také značné náklady spojené s tímto doručováním. Členové budou registrováni pod evidenčním číslem (původně číslo členského průkazu).

Závěry z proškolení ústředních rozhodčích SKS TART:
- provádění obratu a přiřazení se psa k noze může být prováděno i s obcházením psovoda a oba způsoby budou posuzovány rovnocenně
- při cviku odložení za pochodu ve všech polohách psovod při zařazování se ke psu tohoto vždy obchází

Rozhodnutí valné hromady SKS TART:
- valná hromada odsouhlasila vybírání finančního příspěvku od nečlenů SKS TART za účast na každé zkoušce SKS TART nebo závodu se zapsáním zkoušky ve výši 50,- Kč za každého psa

Blížící se akce:

Poslední události:
29. - 30. září - XVII. Mistrovství republiky stopařů SKS TART - Srbská Kamenice - výsledková listina, Facebook fotogalerie
4. - 6. května - XVII. Mistrovství republiky obranářů SKS TART - Lučkovice - výsledková listina, Facebook fotogalerie
10. března se konalo doškolení rozhodčích SKS TART - projednané hlavní body:
- kritéria hodnocení dle zkušebního řádu SKS TART
- delegace rohodčích na jednotlivé akce roku 2018
- organizační záležitosti
24. února se konala valná hromada SKS TART - vyhodnocení výcvikové činnosti SKS TART za rok 2017 od předsedy výcvikové komise

ROK 2017
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014
ROK 2013
ROK 2012