Nutrican - generální sponzor SKS TART


Canvit - generální sponzor SKS TART

NovinkyUpozornění: PETICE za uznání TARTu
Podpořte snahu o začlenění TARTu pod ČKS i svým podpisem. Sdílejte a rozšířte petici mezi své přátele a příznivce TARTu.

Závěry z proškolení ústředních rozhodčích SKS TART:
- provádění obratu a přiřazení se psa k noze může být prováděno i s obcházením psovoda a oba způsoby budou posuzovány rovnocenně
- při cviku odložení za pochodu ve všech polohách psovod při zařazování se ke psu tohoto vždy obchází
- od roku 2020 nebude na MR stopařů zapisována zkouška SPT3 - tuto zkoušku je možno splnit v rámci zkoušek pořádaných SKS TART

Rozhodnutí valné hromady SKS TART:
- valná hromada odsouhlasila vybírání finančního příspěvku od nečlenů SKS TART za účast na každé zkoušce SKS TART nebo závodu se zapsáním zkoušky ve výši 50,- Kč za každého psa

Oznámení:
Od 1.6.2021 je povoleno provádění zkoušek z výkonu.

Podmínkou je včasné nahlášení Výcvikové komisi, přesné dodržování Zkušebního řádu SKS TART a dodržování aktuálních proti-epidemiologických opatření.

Od 1.7.2021 je povoleno pořádání závodů. Na akce, které nebudou včas nahlášeny předsedovi Výcvikové komise, nebude delegován rozhodčí.

Výcviková komise SKS TART z.s.

Blížící se akce:
3. února - pozvánka na Sjezd od prezidenta SKS TART

Poslední události:

Informace pro členy SKS TART týkající se příspěvků na rok 2022

Příspěvky je třeba uhradit do 31. 1. 2022.
Výše členských příspěvků je 300,- Kč.
Pro důchodce a mládež do 18-ti let je 100,- Kč.

Příspěvky lze zaplatit jednou z následujících variant:

1. bezhotovostně:
    - číslo účtu: 133956399 / 0800
    - variabilní symbol = číslo průkazu SKS TART nebo datum narození ve formátu RRRRMMDD tj. například 19800101 (= datum narození 1.1.1980)

2. složenkou typu A:
    - číslo účtu: 133956399 / 0800
    - variabilní symbol = číslo průkazu SKS TART nebo datum narození ve formátu RRRRMMDD tj. například 19800101 (= datum narození 1.1.1980)
    - adresa majitele účtu:
     Speciální kynologický svaz "TART", z.s.
     U Zámeckého parku 2008, Horní Litvínov
     436 01 Litvínov

S platností od 1.1.2019 již nejsou zasílány členské známky SKS TART ani nejsou vystavovány nové členské průkazy. Důvodem je zejména nespolehlivost České pošty při doručování těchto zásilek a také značné náklady spojené s tímto doručováním. Členové jsou registrováni pod evidenčním číslem (původně číslo členského průkazu).

ROK 2020
ROK 2019
ROK 2018
ROK 2017
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014
ROK 2013
ROK 2012