Nutrican - generální sponzor SKS TART


Canvit - generální sponzor SKS TART

NovinkyUpozornění: PETICE za uznání TARTu
Podpořte snahu o začlenění TARTu pod ČKS i svým podpisem. Sdílejte a rozšířte petici mezi své přátele a příznivce TARTu.

Závěry z proškolení ústředních rozhodčích SKS TART:
- provádění obratu a přiřazení se psa k noze může být prováděno i s obcházením psovoda a oba způsoby budou posuzovány rovnocenně
- při cviku odložení za pochodu ve všech polohách psovod při zařazování se ke psu tohoto vždy obchází
- od roku 2020 nebude na MR stopařů zapisována zkouška SPT3 - tuto zkoušku je možno splnit v rámci zkoušek pořádaných SKS TART

Rozhodnutí valné hromady SKS TART:
- valná hromada odsouhlasila vybírání finančního příspěvku od nečlenů SKS TART za účast na každé zkoušce SKS TART nebo závodu se zapsáním zkoušky ve výši 50,- Kč za každého psa

Oznámení:
Od 1.6.2021 je povoleno provádění zkoušek z výkonu.

Podmínkou je včasné nahlášení Výcvikové komisi, přesné dodržování Zkušebního řádu SKS TART a dodržování aktuálních proti-epidemiologických opatření.

Od 1.7.2021 je povoleno pořádání závodů. Na akce, které nebudou včas nahlášeny předsedovi Výcvikové komise, nebude delegován rozhodčí.

Výcviková komise SKS TART z.s.

Blížící se akce:

Poslední události:
1. února - vyhodnocení výcvikové činnosti SKS TART za rok 2020 od předsedy výcvikové komise

Informace pro členy SKS TART týkající se příspěvků na rok 2022

Příspěvky je třeba uhradit do 31. 1. 2022.
Výše členských příspěvků je 300,- Kč.
Pro důchodce a mládež do 18-ti let je 100,- Kč.

Příspěvky lze zaplatit jednou z následujících variant:

1. bezhotovostně:
    - číslo účtu: 133956399 / 0800
    - variabilní symbol = číslo průkazu SKS TART nebo datum narození ve formátu RRRRMMDD tj. například 19800101 (= datum narození 1.1.1980)

2. složenkou typu A:
    - číslo účtu: 133956399 / 0800
    - variabilní symbol = číslo průkazu SKS TART nebo datum narození ve formátu RRRRMMDD tj. například 19800101 (= datum narození 1.1.1980)
    - adresa majitele účtu:
     Speciální kynologický svaz "TART", z.s.
     U Zámeckého parku 2008, Horní Litvínov
     436 01 Litvínov

S platností od 1.1.2019 již nejsou zasílány členské známky SKS TART ani nejsou vystavovány nové členské průkazy. Důvodem je zejména nespolehlivost České pošty při doručování těchto zásilek a také značné náklady spojené s tímto doručováním. Členové jsou registrováni pod evidenčním číslem (původně číslo členského průkazu).

ROK 2020
ROK 2019
ROK 2018
ROK 2017
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014
ROK 2013
ROK 2012