21. 7. 2024

ČLENSTVÍ

Informace pro členy

Členské příspěvky na rok 2024 je nutno zaplatit do 31.12.2023.
Výše členských příspěvků je 400,- Kč.
Pro důchodce a mládež do 18-ti let je 200,- Kč.

Příspěvky lze zaplatit jednou z následujících variant:

1. bezhotovostně:
– číslo účtu: 133956399 / 0800
– variabilní symbol = evidenční číslo člena SKS TART (původně číslo členského průkazu) nebo datum narození ve formátu RRRRMMDD tj. například 19801101 (= datum narození 01.11.1980)

2. složenkou typu A:
– číslo účtu: 133956399 / 0800
– variabilní symbol = evidenční číslo člena SKS TART (původně číslo členského průkazu) nebo datum narození ve formátu RRRRMMDD tj. například 19801101 (= datum narození 01.11.1980)
– adresa majitele účtu:
Speciální kynologický svaz TART, z.s.
Smrkovická 2218, Budějovické Předměstí
397 01 Písek

Od výcvikové sezóny 2023 je nutno zasílat finanční příspěvek za každého nečlena SKS TART za účast na každé zkoušce SKS TART nebo závodu se zapsáním zkoušky ve výši 100,- Kč za každého psa bezprostředně po akci na účet SKS TART.