13. 4. 2024

30. let TART v ČR

Kolegyně, kolegové, přátelé a příznivci kynologie.

V letošním roce je tomu 30. let od vzniku a založení SKS TART z.s. Prezenční listina z ustavující schůze, která se konala v Neratovicích, nese 19. podpisů a je datována dnem 9. 6. 1994. Byly vytvořeny všechny podmínky pro uznání této organizace : Stanovy, registrace u Ministersva vnitra s názvem SKS TART, dále zkušební řád a dokumenty pro řádný chod a činnost této organizace.

SKS TART se od svého vzniku pokusil několikrát vstoupit do řad ČMKU, ČKS. Naposledy v roce 2009 po 15 letech činnosti v České republice. Naše žádost byla pozastavena z důvodu, že nejsme sportovci, ale profesionálové. TART nebyl tedy do ČKS nikdy přijat a vyvíjel činnost jako jediná nesportovní kynologická organizace v České republice. V letošním roce slaví tedy 30. let své činnosti v České republice a může být na svou činnost právem hrdý.

     Ve dnech 3.5.- 5.5. 2024 pořádá SKS TART  XXI. Mistrovství republiky obranářů SKS TART. Uskuteční se v Kempu Brdy u obce Věšín, nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem. Při této příležitosti dne 4.5. ocení výbor SKS TART 26 svých členů za dlouholetou práci, reprezentaci a propagaci SKS TART.

     Touto cestou zvu všechny pejskaře a přátele kynologie na toto mistrovství. Přijďte se podívat a fandit psovodům ve startovním poli.

                                                                                          Jiří Dupal

                                                                               prezident  SKS  TART